у межах реалізації проєкту Еразмус+ напряму ім. Жана Моне

«Європейська політична інтеграція: історична ретроспектива та сучасність»

621046-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE

Дата і час проведення: 20 травня 2022 р. о 14.00 год.

Мета: вивчити нові суттєві зміни в системі, які запровадив Лісабонський договір, з особливим акцентом на інституційній структурі ЄС.

Цільова група: академічна спільнота, здобувачі вищої освіти.

Напрями для обговорення:

  • три сфери Лісабонської інновації: обсяг та природи компетенції Спільної зовнішньої і безпекової політики ЄС;
  • нормативно-правові акти, що використовуються для проведення СЗПБ;
  • інституційні нововведення: створення посади президента Європейської Ради, спільне призначення Верховного представника з питань зовнішньої політики віце-президентом Європейської комісії та головою Ради закордонних справ, створення Європейської зовнішньої Служби дій;
  • аналіз впливу нововведень на баланс між інституціями ЄС, включно з політичним виміром (відносини між Президентом Комісії, президентом Європейської Ради та президентом Європейського Парламенту), а також адміністративним рівнем (вплив на діяльність Комісії).

Очікувані результати: Знання, отримані під час круглого столу, сприятимуть розвитку професійних навичок, покращать компетентності здобувачів освіти та викладачів з питань європейської інтеграції, зокрема з питань політичної та інституційної структури ЄС.

Короткострокова перспектива: узагальнення учасниками круглого столу інформації про зміни в ЄС після Лісабонського договору.

Довгострокова перспектива: учасники зможуть використовувати набуті під час круглого столу знання та досвід у своїй педагогічній діяльності, постійно збагачувати їх для підтвердження нового європейського типу мислення та формування європейської свідомості, високого рівня знань європейської політичної інтеграції.

  • Покликання на реєстраційну форму: https://cutt.ly/PF6VLFu
  • Усі учасники круглого столу отримають сертифікати
  • За підсумками роботи круглого столу плануємо публікацію тез доповідей (електронний варіант). Тези надсилати на e-mail: gnpuhistory@gmail.com
Всеукраїнський круглий стіл «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ ПІСЛЯ ЛІСАБОНСЬКОГО ДОГОВОРУ: ВІД ТРЬОХОПОРНОЇ СТРУКТУРИ ДО КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ” 20 ТРАВНЯ 2022

Leave a Reply

Your email address will not be published.