Чумаченко Олена Анатоліївна – академічний координатор, канд. іст. наук, доцент, директор Навчально-наукового інституту філології та історії

e-mail: jasminel@ukr.net

тел. моб. +38959278446

Гриценко Андрій Петрович – доктор. пед. наук, завідувач кафедри історії, правознавства та методики навчання

e-mail: grikand@ukr.net

тел. моб. +3895010747

Зінченко Володимир Павлович – канд. пед. наук, доцент

e-mail: volodzin@gmail.com

тел. моб. +380507067571

Слінченко Лариса Володимирівна – канд. політ. наук, доцент

e-mail: slinchenkolarisa@gmail.com

тел. моб. +380979553427