Про наш проєкт

Про наш проєкт

Формування спільного простору свободи, безпеки та справедливості, який проголошено одним із найважливіших завдань Європейського Союзу, неможливий без європейського простору безпеки та інтеграції націй, які формально ще не належать до ЄС. Україна підписала Угоду про асоціацію з ЄС у 2014 році, підтверджуючи свою інтеграцію до ЄС як головний вектор своєї зовнішньої політики. Серед інших зобов’язань угода зобов’язує обидві сторони сприяти поступовому зближенню до Єдиної політики безпеки та оборони ЄС (СЗПП). Це поле особливо важливе з огляду на військові дії Росії проти України.

Місто Глухів розташоване лише за 14 км від росії, але є центром культурного та наукового життя в північно-східному регіоні України завдяки Глухівському національному педагогічному університету імені Олександра Довженка (ГНПУ), який є одним із найстаріших педагогічних навчальних закладів в Україні. Зараз тут навчаються в основному студенти з Сумської, Чернігівської та Харківської областей. Статистично, у подальшій професійній діяльності вони працюватимуть переважно в тих самих регіонах, де історично російський вплив досить сильний. Виходячи з курсу євроінтеграції та в умовах російської агресії, необхідність формування європейської свідомості та європейських цінностей в північно-східному регіоні України є вирішальним завданням. Тому існує потреба у впровадженні більш широкого вивчення основ європейської інтеграції та політики безпеки та оборони ЄС у педагогічних вищих навчальних закладах, зокрема, в ГНПУ.

Важливою функцією вчителя є формування у молодого покоління почуття приналежності до європейської сім’ї націй, розуміння європейських інтеграційних процесів, європейських принципів безпеки та прищеплення європейських цінностей у професійній та повсякденній діяльності. У цьому аспекті проблема вдосконалення національної системи освіти набуває великого значення, оскільки освітні програми підготовки фахівців у галузі освіти в Україні не забезпечуються вивченням досвіду Європейського Союзу в галузі безпеки та оборонної політики.

Ми визначили необхідність студентів університету глибоко вивчати європейську інтеграцію шляхом проведення анкет серед 150 студентів. Понад 93% з них виявили бажання вивчити навчальний курс з основ європейської інтеграції та функціонування Європейського Союзу. Студенти-історики висловили бажання вивчати не лише європейську інтеграцію загалом, але й поглиблено діяльність ЄС з питань безпеки та оборони, включаючи місії та операції ЄС щодо врегулювання криз.

Виходячи з проаналізованих потреб студентів та враховуючи особливості університетських спеціальностей, ми пропонуємо спеціалізований навчальний курс модуля: „Європейська політична інтеграція: історична ретроспектива та сучасність” для студентів історії та навчальний курс „Вступ до європейської політичної інтеграції” для педагогічних студенти освіти, гуманітарних наук, природничих наук. У майбутньому курси стануть нормативною частиною університетської програми. Протягом трьох років у впровадженні модуля буде задіяно близько 300 осіб з можливим подальшим розподілом досвіду впровадження європейських досліджень серед студентів, викладачів, викладачів, державних службовців та інших зацікавлених груп населення.

Запропонований модуль „Європейська політична інтеграція: історична ретроспектива та сучасність” має вирішити проблему недостатньої обізнаності молоді про ЄС як політичного актора. На даний момент студенти матимуть унікальну можливість розвинути цілісні знання щодо європейської політичної інтеграції та Спільної зовнішньої політики та політики безпеки ЄС (CFSP) та Спільної політики безпеки та оборони (CSDP), зокрема стати активними учасниками обговорення та вивчення міжнародної політики у цій галузі. площі. Модуль сприятиме вихованню педагогічної культури студентів у формуванні та просуванні досвіду ЄС у впровадженні міжнародної безпеки.