Зінченко В. П., Чумаченко О. А. Засоби активізації євроінтеграційних студій у процесі професійної підготовки майбутніх учителів (на прикладі курсу «європейська політична інтеграція: історична ретроспектива та сучасність») Zinchenko V., Chumachenko O. Means of intensifying eurointegration studios in the professional training of future teachers (proceeding from the course «European political integration: historical retrospective and nowadays» P. 36-46 // Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, 2021, Вип. 3 (47) (in Ukrainian)


Chumachenko O. EU’s Security and Defence Policy after the russian invasion of Ukraine// The European Union’s Common Security and Defence Policy: developing and realization. Proceedings of the All-Ukrainian scientific-practical seminar. Within the Erasmus+ Jean Monnet Modules 621046-EPP-1-2020-1-EN-EPPJMO-MODULE European political integration: historical retrospective and modernity. Hlukhiv, December 7, 2022 / Arranged by: O. Chumachenko. Hlukhiv, 2022. 68 p. URL: https://drive.google.com/file/d/19eBHYrOdFgles9hAOyV89RwcwF6J4hYI/view


Chumachenko O. Erasmus+ Jean Monnet Project 621046-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE European political integration: historical retrospective and nowadays//Teaching Methods of the European Integration. Proceedings of the All-Ukrainian scientific-methodical seminar. Within the Erasmus+ project 621046-EPP-1-2020-1-EN-EPPJMO-MODULE European political integration: historical retrospective and nowadays. Hlukhiv, December 15, 2020 / Arranged by: O. Chumachenko. Hlukhiv, 2020. 140 p. URL: https://drive.google.com/file/d/1N_E1ujY7QLZ9HvH6Q-vPZDeAq0SCJQcF/view


Поскрипко Н.С. Нормалізація сербсько-косовських відносин як один із ключових елементів політики Європейського Союзу у Західних Балканах. Актуальні питання дослідження вітчизняної історії та викладання предметів громадянської та історичної освітньої ґалузі в умовах НУШ: збірник наукових праць. Глухів: Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, 2022. С 53-56.


Поскрипко Н. С., Чумаченко О. А. Політична стратегія ЄС у Західних Балканах в контексті впливу зовнішніх акторів у регіоні. Глухівські історико-філософські читання пам’яті Валерія Бєлашова, Мечислава Заремського, Віктора Заїки та Юрія Коваленка: збірник наукових праць. Глухівський національний педагогічний університет ім. О. Довженка, 2022. Вип.1. С. 153-156.


Поскрипко Н. С., Чумаченко О. А. Програми фінансової допомоги Європейського Союзу країнам Західних Балкан. НАУКА ТА ОСВІТА В УМОВАХ ВІЙНИ: Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка: матеріали звітної науково-практичної конференції здобувачів вищої та фахової перед вищої освіти (м. Глухів, 23-24 травня 2023 року), 2023. С. 59-61.


Поскрипко Н. С. Стан української економіки в контексті інтеграції України до Європейського Союзу. Materials Conference «Actual issues of Ukraine integration into the European security space». Hlukhiv, 2023. С. 82-87.