Зінченко В. П., Чумаченко О. А. [Засоби активізації євроінтеграційних студій у процесі професійної підготовки майбутніх учителів (на прикладі курсу «європейська політична інтеграція: історична ретроспектива та сучасність»)] {Means of intensifying eurointegration studios in the professional training of future teachers (proceeding from the course «european political integration: historical retrospective and modernity»)} 36-46 // Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, 2021, Вип. 3 (47)

istanbul escort