Англомовне викладання модулю Жана Моне

У межах реалізації проєкту Модулі Жана Моне та програми інтернаціоналізації Глухівського Національного педагогічного універститету імені Олександра Довженка к.і.н., доц. кафедри історії, правознавства та методики навчання Олена ЧУМАЧЕНКО викладає англійською мовою навчальний курс “Європейська політична інтеграція: історична ретроспектива та сучасність” для здобувачів ОНП “Доктор філософії” спеціальності 032 Історія та археологія.

Всього у 1 семестрі 2023-2024 н.р. заплановано 7 лекцій і 8 практичних занять з цього курсу.

Author