Запрошуємо взяти участь у науково-практичному семінарі 7 грудня 2022 "Спільна безпекова і оборонна політика Європейського Союзу: розробка та реалізація"

Запрошуємо взяти участь у семінарі в рамках реалізації проєкту Еразмус+ Модулі Жана Моне

Дата і час проведення: 7 грудня 2022 р. о 14.00 год. он-лайн

Мета: вивчення та аналіз ключових аспектів формування, розвитку та практичної реалізації Спільної безпекової та оборонної політики ЄС (СБОП).

Потреби: Нерозвинені навички пошуку інформації, відбору та аналізу СБОП ЄС та відсутність його у модельних навчальних програмах громадянської та історичної освітньої галузі у закладах загальної середньої освіти.

Цільова група: академічна спільнота, здобувачі вищої освіти, вчителі ЗЗСО.

Напрями для обговорення:

 • вивчення правової бази СБОП;
 • з’ясування основних етапів формування СБОП як невід’ємної частини політичної інтеграції держав-членів ЄС;
 • вивчення інституційного виміру цивільного та військового складників СБОП;
 • формування вміння використовувати знання про європейську політичну інтеграцію та реалізацію СБОП у процесі її впровадження в освітні програми в галузі історії, суспільно-політичних наук.

Очікувані результати: знання, отримані під час семінару, сприятимуть формуванню професійних компетентностей майбутніх та практикуючих учителів щодо упровадження до освітнього процесу ЗЗСО аспектів європейської політичної інтеграції, загалом, та Спільної безпекової і оборонної політики ЄС, зокрема.

Короткострокові перспективи: узагальнення інформації учасниками семінару про безпекову та оборонну діяльність ЄС.

Довгострокові перспективи: учасники зможуть використовувати набуті знання та досвід, отримані під час семінару, у своїй фаховій діяльності, постійно удосконалюючи власні професійні компетентності для підтвердження нового європейського типу мислення та формування свідомості, високого рівня знань з політики безпеки ЄС.

 • Покликання на реєстраційну форму: https://cutt.ly/sNEWHAl
 • Усі учасники науково-практичного семінару отримають сертифікати
 • За підсумками роботи семінару плануємо публікацію тез доповідей (електронний варіант). Тези надсилати до 5 грудня 2022 на e-mail: gnpuhistory@gmail.com

 Для довідок: +38 (095) 927 84 46 Олена Чумаченко

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

 1. Набір тексту виконується у редакторі Microsoft Word, шрифт – Times New Roman, розмір кегля – 14; міжрядковий інтервал – 1,5. Розміри: абзацу – 1,0 см; поля з усіх сторін – 2,0 см; від верхнього та нижнього зрізу колонтитула – 1,25 см; без нумерації сторінок.
 2. Тези мають бути написані українською або англійською мовами і оформлені таким чином:
 3. праворуч від середини аркуша друкуються прізвище, ініціали автора тез конференції;
 4. нижче, через 1 інтервал, посередині аркуша друкується назва тез великими літерами (14 кегль, жирний);
 5. через 1 інтервал друкується текст; посилання оформлюються у квадратних дужках, при цьому вказуються номер джерела у списку використаних джерел і номер сторінки [3, c. 236];
 6. після основного тексту тез, через 1 інтервал, розміщується СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ, оформлений відповідно до стандартів (ДСТУ 8302:2015).
 7. Обсяг тез до 5 сторінок.
Author